СТИХИ ИЗ ПЕСКА
Погода
4.9°C
Без особых явлений
Брест
3.5°C
Дымка
Витебск
8.6°C
Без особых явлений
Гомель
4.7°C
Без особых явлений
Гродно
2.5°C
Без особых явлений
Минск
2.6°C
Дождь
Могилёв
ИСТОРИЯ В КАРТИНАХ
РУССКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Сейчас смотрят
Лада - общеславянская богиня, которой поклонялись как белорусы, так и русские, болгары, поляки и литовцы. Но в восточнославянских землях она была особенно почитаема. Имя Лады ассоциировали с весной.
Лада
В Беларуси среди 140 национальностей и народностей особенно широко представлены этносы, населяющие союзную Россию. Это достаточно многочисленные землячества ее центральных областей, а также татары, башкиры, чуваши, народности Дагестана.
Россияне в Республике Беларусь
Паўлюк Багрым (1812–1891) — беларускі паэт. У відэа — кароткія звесткі пра творчасць і верш “Зайграй, зайграй, хлопча малы”. Мастацкія вобразы праз малюнкі на пяску разам з вусным апавяданнем аўтара раскрываюць таямніцы творчасці паэта.
Паўлюк Багрым
Одной из тенденций развития образования является переход к массовому высшему образованию. Однако в среднесрочной перспективе ожидается сокращение количества студентов из-за сложившейся демографической ситуации в стране.
Тенденции изменения контингента студентов высших учебных заведений Республики Беларусь
Соглашение о дипломатических отношениях Республики Беларусь и Литовской Республики подписано в Минске 30 декабря 1992 года, в 1993 году открылось Посольство Литвы в Минске, а также Посольство Беларуси в Вильнюсе.
Сотрудничество с Литовской Республикой
Секретарь приемной руководителя биржи обеспечивает прием и регистрацию предложений, заявлений, жалоб и обращений в рабочие дни с 9-00 до 18-00.
Обращения граждан и юрлиц
Программа ТВ

Беларускія загадкі

Беларускія загадкі

Загадка ўяўляе сабой кароткае паэтычна-вобразнае апісанне прадмета або з’явы ў форме пытання.Традыцыйныя загадкі адлюстроўваюць ў высокапаэтычнай форме менталітэт народа, яго погляд на жыццё і маральна-этычныя пытанні.

1. Касматы, вусаты, есці пачынае – песенькі спявае.

(Кот).


2. Ходзіць па двары, на нагах – купцюры, белае каменне нясе?

(Курыца).

3. Вось вам быль-нібыліца: у пяці чалавек – адна паясніца.

(Рука і пальцы).

4. Пер'я наелася, у кашулю адзелася, спіць у ахвоту начная істота, ляжыць, дзе і ты, чатыры рукі і два жываты.

(Падушка).

5. На той свет бяжыць – звініць, а адтуль вяртаецца – плача.

(Вядро з калодзежа).

6. Што бяжыць без повада?

(Вада).

7. Што нас корміць, а есці не просіць?

(Зямля).


8. Каляровае карамысла цераз рэчку павісла.

(Вяселка).


9. Не агонь, а пячэцца?

(Крапіва).

10. У кутку барада на кійку?

(Венік).

11. Хто ні ідзе, усяк яму паклоніцца?

(Грыбу, ягадзе).

12. Прыйшла белая кабыліца, увесь свет пабудзіла.

(Раніца).

13. Па небу каціцца катушка, ні звер, ні птушка, ні пясок, ні вада, а адгадаць – бяда?

(Сонца).

14. Ішла Рася – расцяглася. Каб устала, дык і да неба дастала.

(Дарога).


15. Гаршочак разумны, хоць і сем дзірак мае.

(Галава).

16. У печы парыцца ў вопратцы, да стала ідзе распранутаю.

(Бульба).

17. Хто ходзіць з ранку на чатырох, у дзень – на двух, а вечарам – на трох?

(Чалавек).

18. Вярхом сядаю, на каго – не знаю, знаёмага ўбачу – адразу падскочу.

(Капялюш).

19. У жываце – лазня, у носе – рэшата, на галаве – пупок, адна рука, і тая на спіне.

(Чайнік).

20. Паміж гуркамі, буракамі – каза з зяленымі рагамі.

(Цыбуля).

21. Крутаста, вяртаста, на ёй адзежы за сто, хто распранае, той пражыве лет за сто.

(Капуста).

22. Красна, ды не дзеўка, з хвастом, ды не мыш?

(Бурак).


23. Ляжыць калода сярод балота, не гніе і не сохне.

(Язык).

24. Круглае, гарбатае, вакол махнатае, як прыйдзе бяда, пацячэ і вада.

(Вока).

25. На гары – гай, пад гаем – маргай, пад маргаем – шмаргай, пад шмаргаем – хапай.

(Галава чалавека).

26. Хоць і не хворая, а увесь час стогне.

(Свіння).

27. Закіну палку, заб’ю – не галку, здыму – не пер’е, з'ем – не мяса.

(Рыба).

28. У адной бочцы два розныя півы: боўтаюцца, боўтаюцца, а змешвацца не хочуць.

(Яйка).

29. Круглае, як сонца, гарыць пад ім донца; зарумянены бачок – шух на ручнічок!

(Блін).

3D ЭКСКУРСИИ
КЛИПЫ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Видеопрезентация
МНЕНИЕ
ВОПРОС-ОТВЕТ