СТИХИ ИЗ ПЕСКА
Погода
1.8°C
Ветер 3 м/с, С-З
Брест
0.1°C
Снег
Витебск
ИСТОРИЯ В КАРТИНАХ
РУССКИЙ ЯЗЫК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Сейчас смотрят
Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение.
Гимн Республики Беларусь
Кукурузные хлопья изобрели случайно. Произошло это в далеком 1898 году. Братья Келлогги, владельцы базы отдыха в Мичигане, собирались угостить клиентов яством из кукурузной муки. Но тесто свернулось. Массу поджарили с двух сторон. Так и получилось лакомство, которое вскоре полюбили во всем мире.
Как делают кукурузные хлопья?
Дружына – апора княжацкай улады. Дружыннікі акружалі князёў, падзялялі ўсе іх інтарэсы. З імі князь радзіўся па пытаннях арганізацыі паходаў, а таксама суда і адміністрацыйнага кіравання дзяржавай.
Дружыннікі (дружына)
Деятельность депутатов Палаты представителей третьего созыва осуществлялась с 2004 по 2008 год.
Палата представителей третьего созыва (2004-2008 гг.)
Макс Корж — белорусский исполнитель, битмейкер.
Битмейкер Макс Корж
Основная задача инкубатора малого предпринимательства –– поддержка деловых инициатив молодых ученых и предпринимателей.
Поддержка начинающего бизнеса в инкубаторе
Программа ТВ

Віктарына па міфалогіі

Віктарына па міфалогіі

Пытанні:

1. Гэты бог трымаў парадак на зямлі. Па яго загаду ўсе ішло парадкам, ладам, кругам: пасля дня наступала ноч, пасля зімы – лета, і так усе ў сваім ладзе. Назавіце гэтага бога?(Лад).

2. Бог палявання, бяседы. У яго гонар пачынаюць святкаваць зiмовыя святы, напярэдаднi Новага года (старога стылю) i працягваюцца амаль да Крышчэння. Вечарам збiралася моладзь, пераапраналася ў розныя касцюмы, але галоўным быў адзiн. Адзявалi яго ў шырокi плашч, яркага колеру, абвешвалi рознымi званочкамi, каляровымi абрэзкамi, на галаву адзявалi своеасаблiвую карону. Саджалi яго на спецыяльна зроблены вазок, хадзiлi па вулiцах, спынялiся ля кожнай хаты, спявалi шчодрыя песнi. Назавіце гэтага бога?
(Шчадрэц).
3. Гэта багiня, цi, як гавораць, апякунка жнiва i ўрадлiвасцi. Беларусы яе вельмі шанавалі. Свята ў яе гонар адзначаецца ў адзiн час, на прыканцы лета. Калi дажыналi апошнi загон, рабiлi талаковы вянок i кiдалi жэрабя, каму быць з вянком (дзяўчыну называлi так, як звалi багіню), упрыгожвалi рознымi кветкамi, давалi ў рукi дажынкавы сноп, а на галаву адзявалi вянок з доўгiм белым пакрывалам. Пасля гэтага карагод талачэйкі вадзiлi вакол гэтай дзяўчыны, а потым iшлi ў хату да гаспадара, якi кланяўся дзяўчыне, даваў ей хлеб i соль, а дзяўчына давала гаспадару сноп, затым дзяўчыну садзiлi ў кут. Пасля заканчэння вячэры дзяўчына здымала з галавы вянок i аддавала гаспадару, а пакрывала заставалася ёй на памяць. Як называлі гэту багіню?
(Талака, свята – зажынкi – дажынкi).
4. Гэта душы дзяцей жаночага полу, якiя памерлi ад хрышчэння. Але ў гэтым вобразе яны паўстаюць ужо дарослымi дзяўчатамi з доўгiмi валасамi. Жывуць яны на дне рэк, а ў маi выходзяць адтуль голыя са сваiмi таўкачыкамi, скачуць у жыце i спяваюць. З'яўляюцца яны не ў кожным полi, а ў тым, якое займае вялiкую плошчу. У час такiх скокаў нiхто з хлопцаў не асмелiцца хадзiць у адзiночку каля гэтага поля, а то гэтыя дзяўчаты заказычуць да смерцi. У некаторых мясцiнах iх называюць: Каўкi, Купалкi, як яшчэ іх называюць?
(Русалкi).

5. Гэта багiня лета. Яна не маладзенькая, тоненькая дзяўчына, а мажная, пажылая, жанчына. Яна, як кажуць, з'яўляецца на полі ўся прыбраная спелымi каласамi i са спелымi пладамi ў руках.
(Яе называюць так, як вы называеце сваю старэйшую сваячнiцу – Цеця).

6. Гаспадыня ўсiх ведзьмаў. Харчуецца душамi людзей. Яна страшная, чорная, старая. У яе замест ног жалезныя таўкачы, калi iдзе лесам, iмi яго палiць, калi па дарозе, то яе цярэбiць. Злая чараўнiца, вядзьмарка. Назавіце яе. (Баба Яга, ці Юга).

7. Малады прыгожы юнак, ен раз'язджае на белым кані і ў белым плашчы; на галаве ў яго вянок, у руках каласы, ногі босыя. Лічыцца ен богам урадлівасці і пачуццевага кахання. У Юр'еў дзень гэты бог па загаду маці адкрывае вароты неба і на белым кані прыязджае на зямлю, а з яго ўзнікненнем пачынаецца сапраўдная вясна. Назавіце гэтага бога?(Ярыла).
8. Адна з істот славянскай міфалогіі. Прыпісвалі яму нашы продкі рысы дамавіка, продка, апекуна пэўнай прасторы. Продкі лічылі, што ён выконваў ролю аховы дзяцей ад злых духаў, чараў. Гэты міфалагічны персанаж быў галоўнай дзеючай асобай гульні ў хованкі, інакш яе называлі – чуркі, чурбаны. Назавіце гэту міфалагічную істоту?
(Чур).

9.  Персанаж беларускай міфалогіі. Гэта сівы тоўсты дзед, нізкага росту, з доўгай барадой, босы, у белым футры, без шапкі, з жалезнай булавой. Верылі, што большую частку зімы ён праводзіць у лесе, але часам наведваецца ў вёску, прыносячы моцную сцюжу. Разлаваўшыся, б'е булавой па пні, і тады пачынаюцца траскучыя маразы. Назва яго звязана з беларускімі словамі, мёрзнуць, зюзець, замерзнуць на холадзе. Назавіце гэты персанаж?
(Зюзя).
10. Бог агню. Паводле звестак, гэты бог ходзіць пад зямлёй і там выпускае з сябе агонь. Калі ён робіць гэта паціху, то саграваецца зямля, а калі хутка, то ўзнікаюць на зямной паверхні пажары, якія знішчаюць лясы і сенажаці, высушваюць палі і агароды. Існавалі выслоўі: «Жыж усхадзіўся». Магло быць, што імя гэтага персанажа міфалогіі было створана на аснове дзіцячай назвы агню «жыжа». Як завецца ў беларускай міфалогіі бог агню?
(Жыжаль).
3D ЭКСКУРСИИ
КЛИПЫ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Видеопрезентация
МНЕНИЕ
ВОПРОС-ОТВЕТ